Útvonal tervezése és kialakítása

 

Tájérték kataszter összeállítása

2018.05.10. 

 

„A tájban élő ember” című projekt során a Neszmélyi Borút Egyesület a Gerecse hegység nyugati részére ökoturisztikai információrendszert hoz létre. A meglévő tanösvényeket mintegy 70 km újonnan jelölt turistaútvonallal bővíti, és ennek mentén útirányjelző és információs táblákat helyez el, továbbá látogatópontokat alakít ki.

 

 

 

 

A munkába a Szent István Egyetem hallgatói is bekapcsolódtak. A Tájépítészeti és Településtervezői Tanszékének hallgatói az év elejétől végeznek kutatómunkát a térségben, hogy szaktudásukkal segítsék projekt megvalósítását.

 

 

 

 

A projekteredmény bemutatón a Szent István Egyetem hallgatói saját készítésű prezentációjukon keresztül mutatták be a térségben elvégzett munkájuk eredményeit a tatai Városháza dísztermében. A projekt teljes időtartama három év.

 

 

 

Tájérték kataszter

 

Az egyetem megbízásában szerepelt egy tájérték kataszter felvétele, szerkesztése, megjelenítése. Feladat volt a "Tájban élő ember" projekt vonzáskörzetében a Nyugat Gerecse épített, természeti és kulturális tájértékek felvételezése, az adatok dokumentálása. A tájértékek vizuális megjelenítése a tájépítészeti szakma bevett szakmai gyakorlata szerint fényképes, illusztrációkkal gazdagított leporellók és szöveges kiegészítőkön készült. A CD-n átadott információkat, dokumentumokat (benne fényképeket, illusztrációkat) a projektben szabadon felhasználhattuk

Tájérték kataszter felvétele, szerkesztése, megjelenítése. A tájérték kataszter és tábla tervek nyomtatása."A ""Tájban élő ember"" tanösvény vonzáskörzetében (Nyugat Gerecse épített, természeti és kulturális tájértékek felvételezése, az adatok dokumentálása. A tájértékek vizuális megjelenítése a tájépítészeti szakma bevett szakmai gyakorlata szerint fényképes, illusztrációkkal gazdagított leporellók és szöveges kiegészítőkön (ú.n., Thesaurus készül).

A 10 példányban CD-n átadott információkat, dokumentumokat (benne fényképeket, illusztrációkat) az ajánlat kérő szabadon felhsználhatja, azt harmadik félnek átadhatja (a tartalmak szerzői jogáról az ajánlatevő és bedolgozói lemondanak, az ellenérték átvételével). 1 példány pdf dokumentum átadása CD-n, mely alkalmas nyomdai sokszorosításra.

 

A képen térkép látható

Automatikusan generált leírás

 

Turistaút, kapaszkodókorlát

2019.07.20. 

 

Az ökoturisztikai útvonal mentén egy helyen a terepszakasz meredeksége, és a helyenként morzsalékos, kőgörgeteges terepfedezet miatt létrehozott, kb. 8 m hosszúságú kapaszkodó korlát a kedvezőtlen időjárási körülmények esetén nagyban fokozza a túrázók, kirándulók biztonságát.

 


 

Madárodúk

2020.12.30. 

A „piros kereszt” jelzéssel kijelölt túraútvonal mentén számos védett, sőt fokozottan védett terület életébe is bepillantást nyerhet a látogató. Az útvonal mentén a projekt során 10 madárodút is kihelyeztek, melyek elsődleges célja, hogy emberi segítséggel is bővítsék a védett madárfajok fészkelési lehetőségeit, de ugyanakkor némi látványosságot és szemléletformálást is nyújtsanak a a túrázók, zarándokok részére.

 

A baji Szőlőhegyen, az Esterházy-kispince udvarán került kihelyezésre ez a „C” típusú madárodú. A szőlő kordon egyik faoszlopára erősítettük az odút, így a pincéhez látogatók akár közelről vehetik szemügyre az odút elfoglaló madarak családi életét, ugyanakkor az avatatlan szemek a szőlőlevelek takarása miatt meg sem találják

 

Dunaszentmiklóson a kerékpáros pihenő mellett álló idős nyárfára helyeztük ki a „D” típusú odút. A mintegy 4 méter magasra kiakasztott odú már messziről szembetűnik, utal a természetvédelemre és persze amennyiben elfoglalja azt pl. seregély, vagy cinege, az a pihenőhelyen tartózkodók részére üde színfolt lehet. 


 

   

A pezsgőgyári látogatóközpont felszerelése

 

2021 szeptember

 

Technológiai eszközök kiállítása

 

A látogatópontokon hagyományos módon, „kézzelfogható” anyagok is rendelkezésre állnak. A pezsgőgyári helyiségben a helyhez illő témákban a szőlőtermesztés, borkészítés múltjával, a pezsgőgyártás technológiájával kapcsolatos ismertetőkről bővíthetjük tudásunkat. 

 

A képen WC, régi, piszkos, szemét látható

Automatikusan generált leírás

A képen fából készült, régi, ülés, faanyag látható

Automatikusan generált leírás

 

 Szemünk előtt megjelenik a korábbi tulajdonos Esterházy család társasági élete is.

A képen beltéri, mennyezet, fal, padló látható

Automatikusan generált leírás

A képen szöveg, fal, mennyezet, beltéri látható

Automatikusan generált leírás

 

 

 

Kiállítási tablók

 

Az előzetesen készíttetett műszaki vagy tudományos anyagokból merített ismereteket kiemelkedő tartalmi és grafikusi munkával minőségben szerkesztett és nyomtatott tablók segítségével tárjuk a közönség elé. Az összegyűjtött, feldolgozott és a közönség számára átadandó ismeret olyan nagy mértékű, hogy a fokozott igénybevételre is alkalmas (laminált vastag A3-as lapokból álló) tablókat lapozós kivitelben lehetett csak a helyiségben elhelyezni. 

 

A képen beltéri, fal, konyha, asztal látható

Automatikusan generált leírás

 A képen szöveg, beltéri, fal, növény látható

Automatikusan generált leírás

Interaktív megjelenítők

Tekintve, hogy az átadandó digitális információ aránya a nagyobb, ezért megfelelő méretű és minőségű megjelenítőről – ahol a funkció ezt indokolta és lehetővé tette - gondoskodni kellett.

A képen szöveg látható

Automatikusan generált leírás

 

 

Az 55 ’’-os megjelenítők az internetre csatlakoztatva, a távirányitóval kezelve megadják a lehetőséget az interaktív információhoz való hozzáféréshez.

 

 A képen szöveg, fal, mennyezet, beltéri látható

Automatikusan generált leírás

 

 A képen szöveg, aláírás látható

Automatikusan generált leírás

 

 

 

Azzal, hogy a digitális infokommunikációs módszerek alkalmazása ilyen mértékben megnőtt a projektben, két területen is előrelépést, sőt nagy előnyt jelent. Egyrészt a projektről közreadásra szánt információk – a manapság általánosan használ okostelefonokkal - szinte korlátlanul hozzáférhetők, másrészt a marketing szándékok és hatások könnyebben érvényesülnek. A pályázat összeállítása során tervezett ismeretátadás mértéke így megsokszorozódik, ami a projekt eredeti céljait nagyban szolgálja.

 

Helyi termék bemutatók

Az érintett területen, településeken működő helyitermék előállítók a projekt keretein belül lehetőséget kaptak az erre alkalmas helyszíneken, hogy termékeiket az odalátogatókkal megismertessék. Az Esterházy pezsgőgyár projektcélú helyisége a legmegfelelőbb hely, hogy a környékbeli méz, lekvár, levendula, gyógynövények, és többnyire borok bemutatása, értékesítése megtörténhessen. Ennek érdekében a látogatópont kialakításához biztosított keret felhasználása a – működtetővel történt megegyezés alapján - a bemutatóra alkalmas szekrények, polcok gyártatására zajlott le.

Polcos bemutató és kiszolgáló pult készült ajtóval a padlásra felmenő vaslépcső előtt, valamint zárható üvegajtókkal ellátott szekrény áll a helyi termékek, információs anyagok, szórólapok stb. tárolására alkalmas részekkel a Bálterem irányába nyíló ajtó előtti jobb oldali falrészen a látogatók szolgálatára.

 A képen beltéri, bútor, nyitás, polc látható

Automatikusan generált leírás

Túravezető 4 túrához

2021 március

 

A túraútvonalak a Nyugat-Gerecsében, egyben a Neszmélyi borvidék központi részein vezetik végig a látogatót. Közben megtekintheti és meghallgathatja a térség természeti és kulturális értékeiről szóló tájékoztatást, amelyek a szőlőműveléssel és borkészítéssel szoros összefüggésben formálták egymást az elmúlt évszázadokban. 

A túravezető 4 fő szakaszból épül fel. Az első szakaszt Tata és Baj település közt teszi meg. A második szakaszban Baj és Dunaszentmiklós települések között halad végig Agostyán és Tardos település érintésével. A harmadik szakasz útvonalán Dunaszentmiklósról - Neszmély és Dunaalmás érintésével - a Kőpite hegyig jut. A negyedik és egyben utolsó szakaszban pedig szintén Dunaszentmiklósról a Kőpite hegyen és Szomód településen keresztül Tatára tér vissza. 

 

Digitális infokommunikációs eszközök

2021. november

A komplex ökoturisztikai információrendszer többféle infokommunikációs eszközzel oldja meg az összetett feladatot, a Ny-Gerecse természeti és kulturális környezetéről érzékletes keresztmetszetet nyújtani A termékek között honlapok, és kifejezetten okostelefonokra fejlesztett mobil alkalmazások (Guide@Hand túravezetők, podcastok), több oldalról bemutatva a tájban élő embert és az őt körülvevő világot.

Mind az ökoturizmus témakörében és a helyi termékek előállításával foglalkozó, mint a speciális turista célcsoportokat tájékoztató tartalmakat három színtű struktúrákba szerveztük.

 

Interaktív tájékoztató térképes alkalmazás szűrőkkel

A képen térkép látható

Automatikusan generált leírás  A képen térkép látható

Automatikusan generált leírás

 

Elektronikus eseménynaptár és galéria

 

 

Hang alámondásos podcastok

Hang alámondásos podcast tartalmak tervezéseAz útkeresők podcastjai 4x3x3 db összesen36 db - (a "Bor liturgiája" üzenetei) – az információk olvashatók a honlapon, mobil appban ugyanakkor hallgathatók is önálló podcastként terepen szakrális helyszíneken.

Hang alámondásos podcast tartalmak készítéseAz öko turisztikai út podcastjai (összesen 8+20 db) és a zarándok indító szöveg – az információk olvashatók a honlapon, mobil app.-ban ugyanakkor hallgathatók is önálló podcastként 8 terepi helyszínen a öko bemutatópontokon és a 20 pincénél

 

 

Kulturális vonzerő egyediségén alapuló kiadvány

2021. november

A "Tájban élő ember" projekt törekszik bemutatni a Nyugat Gerecse és a Tatai medence épített, természeti és kulturális tájértékeit. Ennek összekötő fonala a helyi termelők és a természeti környezet harmóniája.

 

Versenyképes, innovatív turisztikai tematika kidolgozása.

A feladat a kulturális vonzerő egyediségén alapuló versenyképes, innovatív turisztikai tematika kidolgozása volt. A festői természeti környezetben élő ember keresztény értékeinek megjelenítése, a jelentős népi és szellemi hagyományokkal átjárt vidéken végzett zarándoklatok, mint a térség turisztikai vonzerőinek egyik alapja jelenik meg a fejlesztésben, támaszkodva helyi szokásokra, hagyományokra és ünnepekre.

 

Kiadvány létrehozása a kidolgozott tematika alapján

A Nyugat-Gerecse mesés természeti környezetét, kulturális értékeit, épített és szakrális örökségét, valamint a Neszmélyi borvidék ezeréves borkultúráját mutatja be a Gerecse Plusz Túraútvonal. A kiadványban kiemelten e turistaút mentén fellelhető keresztény megszentelt helyek és a borkultúrához kapcsolódó egységek bemutatását és lelket feltöltő tartalmát szeretnénk közvetíteni. A térségen átívelő, nagyrészt piros kereszttel jelzett, közel 70 km hosszú túraútvonal mentén a teremtett világ természeti szépségei mellett keresztek, forráskutak, templomok, kápolnák, elmélkedő helyek, képesfák üdítik az erre túrázók lelkét. E szent helyek szellemi elmélyülésre hívnak, melyhez szeretnénk segítséget nyújtani. 

 

Reklám eszközök

2021. november

A képen szöveg látható

Automatikusan generált leírás   A képen szöveg, beltéri, szoba, élő látható

Automatikusan generált leírás

 

A hatékony marketing egyik feltétele a megfelelő megjelenés. Ennek érdekében a projekt eredményeinek népszerűsítése érdekében innovatív cápauszony forma strandzászlókat is készíttettünk, amelyek kiegészítik a rendezvényeken való részvételkor a projekt imázsát.

Rendezvényeinken, projekteredményeink reklámozásához, információk megjelenítéshez könnyen szállíthat, felszerelhető és leszedhető látványos molinót készíttetünk. Speciális hordozóanyagnak köszönhetően bel- és kültéren egyaránt használható. A projekt arculatának megfelelő grafikus megjelenésén túl az elérhetőséghez szükséges legfontosabb információkat tartalmazza.

 

 

Rendezvényeinken, projekteredményeink reklámozásához, információk megjelenítéshez könnyen szállíthat, felszerelhető és leszedhető látványos molinót készíttetünk. Speciális hordozóanyagnak köszönhetően bel- és kültéren egyaránt használható. A projekt arculatának megfelelő grafikus megjelenésén túl az elérhetőséghez szükséges legfontosabb információkat tartalmazza.

 

  Copyright © 2012. Minden jog fenntartva.

A weboldal tartalmi elemeinek felhasználásához a szerzők engedélye szükséges.